Det er varslet prisoppgang for Games Workshop produkter. Begynnersett, maling og Black Library bøker går ikke opp i pris, men det meste annet går opp 13-14% fra 10. juni.