Ukens tema er Chaos Space Marines, det er flere store bokser som nå er i salg:

CSM BATTLEFORCE:VETERANS OF THE LONG WAR 1540,00
CSM BATTLEFORCE: DREAD TALONS 1540,00
COMBAT PATROL: CHAOS SPACE MARINES 1050,00

Neste uke er det fokus på Slaves to Darkness, og fremover blir det generelt endel fokus på den nye Age of Sigmar linjen, det kommer blant annet en lang rekke Spearhead utgivelser med forskjellige factions.