Det er alminnelige lover og regler som gjelder, som f.eks. angrerett, forbrukerrettigheter og brukthandelloven. 

Husk at du må være over 18 år for å kunne selge til oss, og du trenger også gyldig ID.

Vi forbeholder oss retten til å kanselle ordre der det har oppstått en feil og er heller ikke pliktet til å gi erstatning dersom kunden må betale mer for tilsvarende vare annetsteds. 

Vi forbeholder oss også retten å nekte brysomme mennesker adgang.

-